Inneremballasje

Ved å blokkere, støtte og dempe produktene, vil inneremballasjen sammen med ytteremballasjen beskytte produktet for transport og lagringsskader.

Demping

Demping i skum blir brukt til å beskytte mot støt og vibrasjoner. Det er mange ulike alternativer for å beskytte varene og den endelige løsningen vil være avhengig av faktorer som skjørhet, vekt, frakt og håndtering, størrelse etc. Nefab tilbyr mange skummaterialer og ulike løsninger som støpt skum, fabrikkert skum og skumprofiler.

ESD – Antistatisk beskyttelse

Mange elektriske komponenter, inkludert databrikker, elektroniske samlinger og kretskort, kan være skadet av elektrostatisk utladning (ESD). Nefab har god ekspertise innenfor ESD-sikring og et stort utvalg av skjerming, ledende, isolerende og avledende produkter for å gi den nødvendige beskyttelsen for bruk enten innenfor eller utenfor et elektro beskyttet område (EPA).

Korrosjonsbeskyttelse

Fuktighet og temperaturendringer er de viktigste faktorene som forårsaker korrosjon på metall og stålkomponenter. For å gi beskyttelse mot eksponering av faktorer i klimatet må en emballasjeløsning være utformet med hensyn til de aktuelle klimasoner, transportformer og type lagring. Nefab byr på mange forebyggende løsninger som: barrierer (PE, PET og aluminium), tørkemidler (silikagel, leire), og korrosjonsinhibitorer (VCI produkter og emittere).

EPS – Isoporkasser

EPS-kasser (Isopor) brukes når temperaturen på produktet er viktig. Vanlige bruksområder er legemiddelindustrien og kjemisk industri der temperaturen må ligge innenfor et spesifikt område under lengre tid. I tillegg til disse kan vi tilby kjøleelementer og skillevegger.